logo
  • Monday, January 25, 2021
  • वि.सं १२ माघ २०७७, सोमबार

Unicode to Preeti and Preeti to Unicode converter

प्रति फन्टमा लेखीएको कुरालाइ युनिकोडमा र युनिकोडलाइ प्रितीमा बदल्नको लागि यो टुल प्रयोग गर्नुहोस ।

 नेपाली युनिकोड

Unicode to Preeti Converter – This Unicode to Preeti and Preeti to Unicode converter which converts Unicode to the traditional Nepali font in Preeti including other popular Nepali fonts like (Kantipur, Sagarmatha) which is widely used in Printing, Newspaper publication, Images, and Design.

Basically, it is a converter tool to convert the Nepali Unicode character to a traditional Nepali font like Preeti or Kantipur. This converter needs Preeti font pre-installed to work.

यहाँ हरियोले लेखेको पहिलो बक्समा प्रिती फन्ट पेष्ट गर्नुहोस । Click here to convert मा थिच्नुहोस ।  


Unicode to Preeti converter

तलको पहिलो बक्समा युनिकोड फन्ट पेष्ट गर्नुहोस  Click here to convert मा थिच्नुहोस ।

Top