Monday, March 25, 2019
चाट मसला

चाट मसला । जल जिरा उद्योग-उद्योग सम्बन्धी जानकारी

चाट मसला । जल जिरा उद्योग-उद्योग सम्बन्धी जानकारी चाट मसला । जल जिरा उद्योग जल जिरा या चाट मसला आवस्यक सामाग्री मात्रा केजीमा जीरा ५० वेसार ५ अज्वाइन १० सुकेको धनिया २५ दाल चिनि १० अमचुर १५ नुन २० हींग ४ तेजपत्ता १० सौंठ ५ ल्वांग ५ अलैंची ५ घ्यु आवस्यकता अनुसार बनाउने तरीका ठुलो कराइमा...
उद्यमी

टुथ पाउडर उद्योग कसरी स्थापना गर्ने? उद्योग सम्बन्धी जानकारी 

टुथ पाउडर उद्योग कसरी स्थापना गर्ने? उद्योग सम्बन्धी जानकारी टुथ पाउडर आजकल संसार भरी दाँत र दाँत सम्बन्धी रोगीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यसैले...
चिज उद्योग

नेपालमा चिज उद्योगको सम्भावना – उद्योग सम्बन्धी जानकारी

नेपालमा चिज उद्योगको सम्भावना - उद्योग सम्बन्धी जानकारी नेपालमा दूध उत्पादनः नेपालमा गाई, भैँसी, चौँरी तथा नाकको दूध खाद्यपदार्थको ( चिज बनाउन समेत) रूपमा उपयोग...